הכנסות ממיסים ותגמולים על מכירות הגז הטבעי:

למעלה מ - 60% מההכנסות על מכירת גז טבעי יכנסו לקופת המדינה באמצעות מיסוי ותמלוגים, כך נקבע לאחר  שמדינת ישראל אימצה את המלצות הוועדה לבחינת  המדיניות הפיסקלית בנושא משאבי נפט וגז הידועה בשם ועדת שישינסקי בשנת 2011.

על פי משרד האנרגיה,  בשנת 2015 הסתכמו הכנסות המדינה מתמלוגי גז טבעי ונפט בכ-772 מיליון שקלים, מרביתם, כ- 767 מליון שקלים מגז טבעי המופק על ידי נובל אנרג'י ממאגר תמר  .

פוטנציאל הכנסות המדינה (כולל תמלוגים ומיסים) מגז טבעי ב - 10 השנים הקרובות עומד על 78 מיליארד שקלים.

חסכון בעלויות אנרגיה:

הגז הטבעי זול יותר מדלקים מיובאים אחרים כמו מזוט וסולר. בשנתיים מאז החל מאגר תמר לספק גז טבעי ב - 2013, חסכה מדינת ישראל בעלויות אנרגיה בלבד כ – 25 מיליארד שקלים.

מתחילת השימוש בגז טבעי ב- 2004 המופק על ידי נובל אנרג'י ועד היום, יצר הגז הטבעי לכלכלת ישראל תועלות חיסכון והכנסות בהיקף של כ - 60 מיליארד שקלים.

והתועלות צפויות להיות גדולות הרבה יותר.

פוטנציאל תועלות המדינה מכל מאגרי הגז הטבעי לאורך כל חייהם מסתכם בכ- 800 מיליארד שקלים כך שקידום מהיר של פיתוח מאגר הגז הטבעי לוויתן ושאר המאגרים לא רק יזרים גז טבעי למשק שלנו, אלא גם מיליארדים רבים לקופת המדינה, אשר יכולים לסייע בהפחתת יוקר המחייה של כולנו כמו גם בהשקעה בחינוך, רווחה, תשתיות וכיוצא בזה.

לשאלות נוספות בנושא